ПАТРИК ЗБРОЯ -

переможець регати HETMAN CUP 2016

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ !

RESULTS FINAL:
 
1-2  - Patryk Zbroja POL v. Marek Stanczyk POL   3:1
3-4  - Maxime Mesnil FRA v. Mati Sepp EST         2:1
HETMAN CUP 2016 FINAL Results:
 
 1. Patryk Zbroja POL
 2. Marek Stanczyk POL
 3. Maxime Mesnil FRA
 4. Mati Sepp EST
 5. Dejan Presen SLO
 6. Boris Shvets UKR
 7. Dirk-Jan Kopershoek NED
 8. Pauline Courtois FRA
КУБОК ГЕТЬМАНА ТЕПЕР НА ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ
 

Ку­бок на честь Ва­ди­ма Пе­т­ро­ви­ча Ге­ть­ма­на - ви­да­т­но­го фі­нан­си­с­та та по­лі­ти­ка, за 16 ро­ків став од­ні­єю з най­пре­с­ти­ж­ні­ших на­го­род у ві­т­ри­ль­ни­ц­т­ві. Зма­ган­ня, які су­про­во­джу­ва­ли­ся за­пе­к­лою кон­ку­ре­н­т­ною бо­ро­ть­бою із дра­ма­ти­ч­ни­ми по­ді­я­ми на ди­с­та­н­ції. Ця уні­ка­ль­на по­дія ста­р­ту­ва­ла у 2000 ро­ці на Ки­їв­сь­ко­му во­до­с­хо­ви­щі на честь Ва­ди­ма Ге­ть­ма­на - ви­да­т­но­го фі­нан­си­с­та та по­лі­ти­ка Укра­ї­ни.

Цьо­го ро­ку ві­д­бу­лася Пе­р­ша мі­ж­на­ро­д­на ре­га­та в Укра­ї­ні. Ку­бок Ге­ть­ма­на мав рі­вень дру­го­го грей­ду Мі­ж­на­ро­д­ної Ві­т­ри­ль­ної Фе­де­ра­ції, який дає мо­ж­ли­вість уча­с­ни­кам на­би­ра­ти оч­ки у сві­то­во­му рей­ти­н­гу для отри­ман­ня зван­ня че­м­пі­о­ну сві­ту. Ам­па­єр мі­ж­на­ро­д­ний су­д­дя Ку­б­ка Аме­ри­ки Neven Baran. Ду­е­ль­ні го­н­ки про­хо­ди­ли на од­на­ко­вих ях­тах Platu 25. Най­кра­щі спорт­сме­ни з се­ми кра­їн бо­ро­ли­ся за пра­во во­ло­дін­ня Ку­б­ком та мо­ж­ли­вість отри­ман­ня очок у сві­то­во­му рей­ти­н­гу.
Впе­р­ше цей не­ймо­ві­р­ний спе­к­такль при­хо­див до Обо­ло­ні - ста­ро­вин­ної та в той же час мо­ло­дої ча­с­ти­ни мі­с­та Ки­є­ва.
Впе­р­ше зір­ки сві­то­во­го ях­ти­н­гу ве­ли свої ко­ман­ди до за­во­ю­ван­ня Ку­б­ка Ге­ть­ма­на. Ні­ко­ли ра­ні­ше в Укра­ї­ні та­ка за­хо­п­лю­ю­ча ві­т­ри­ль­на по­дія не бу­ла так до­с­ту­п­на для гля­да­чів на ві­д­с­та­ні кі­ль­кох де­ся­т­ків ме­т­рів від іс­то­ри­ч­ної Обо­лон­сь­кої на­бе­ре­ж­ної.
Ро­з­ви­т­ок спортивної дра­ми з ко­ме­н­та­ря­ми най­кра­щих укра­ї­н­сь­ких спорт­сме­нів можна було спостерігати, як тіль­ки ро­з­по­ч­ав­ся ра­н­ко­вий бриз та Ку­бок Ге­ть­ма­на при­йшов до ста­ро­вин­но­го Ки­є­ва.

ПЕРША МІЖНАРОДНА 
РЕГАТА В УКРАЇНІ

7 - 9 травня 2016

Запекла боротьба за місця у світовому рейтингу 

Challenging ISAF Grade 2 match race
event in the beautiful City of Kyiv 7-9 of May 2016
БАГАТО
ГОНОК
КОМАНД
КУБОК
ПЛАН ПОДІЇ
 • 10:30 - вихід на воду міжнародних команд

 • 11:00 - 16:00 - перегони

 • 17:00 - урочисте відкриття змагань

 • 17:30 - 18:30 - концерт та шоу маршових барабані

   

 • 10:30 - вихід на воду міжнародних команд

 • 11:00 - 16:00 - перегони великих яхт міжнародних команд та малий Кубок Гетьмана на радіокерованих яхтах на набережній

 • 17:00 - 17:30 - Малий Кубок Гетьмана - нагородження спортсменів з радіокерованих яхт

 • 17:30 - 18:30 - прес-конференція з капітанами міжнародних команд та суддями

   

 • 10:30 - вихід на воду міжнародних команд

 • 11:00 - 16:00 - перегони

 • 16:30 - 17:30 - урочиста церемонія нагородження

 • 17:30 - 18:30 - концерт та шоу маршових барабанів

Приходьте подивитись на драматичну боротьбу за Кубок Гетьмана, яка буде проходити
з 10:00 до 19:00 години з 7 по 9 травня на Оболонській набережній.

 

Вхід на водний стадіон вільний.

 

Ви зможете поспілкуватися з командою Бориса Швеця та світовими зірковими командами.

 

Також саме там можливо буде зустрітися з українськими вітрильними школами, послухати коментарі, які відкриють секрети майстерності міжнародних команд та зустрітися з найкращими виробниками гарної сучасної їжі.

 

Найкраще провести травневі свята з друзями на Кубку Гетьмана.

Останні відео

Ми на Facebook

 • Facebook Social Icon
15HC